Consultul preanestezic

Interviu cu Prof. Dorel Săndesc